×

อนาคตใหม่ยื่นหนังสือเสรีพิศุทธ์ ขอ กมธ. สอบชวน วางตัวไม่เป็นกลาง ปมให้นับคะแนนใหม่ญัตติ ม.44

04.12.2019
  • LOADING...

วันนี้ (4 ธันวาคม) พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รับยื่นหนังสือจาก ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ เรื่องขอให้ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตนโดยชอบหรือไม่ กรณีการตีความข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่ 85 เรื่อง การนับคะแนนใหม่ ให้เป็นการลงคะแนนใหม่ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2562 รวมถึงในวันอื่น และประเด็นอื่นๆ 

 

โดยขอให้คณะ กมธ. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ศึกษาและหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ในประเด็นดังนี้

 

1. การนับคะแนนใหม่ กับการลงคะแนนใหม่ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 85 และข้อที่ 83 (1) (2) ควรมีหลักเกณฑ์อย่างไร มีความเหมือนและแตกต่างอย่างไร

 

2. การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตีความการนับคะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่ 85 และ 83 โดยไม่ระบุให้เฉพาะจำนวนผู้ลงคะแนน 467 เสียง ที่เคยลงคะแนนครั้งก่อนเท่านั้นที่สามารถนับคะแนนได้ เป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล สามารถระดมสมาชิกมาลงคะแนนเพิ่มเติมให้ชนะมติเดิมที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านสนับสนุนได้ ไม่ยอมฟังความเห็นฝ่ายที่เห็นต่างตามที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดความวุ่นวายในสภาฯ จนสภาฯ ล่ม 2 ครั้ง และอาจเกิดขึ้นได้อีก เป็นการวางตัวไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 119 และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ขัอที่ 9 (1) หรือไม่ รวมทั้งเป็นการประพฤติตนโดยชอบในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

 

ทั้งนี้ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะ กมธ. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการศึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะ กมธ. ต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories