×

ส.อ.ท. รับมือโควิด-19 หลังล็อกดาวน์สมุทรสาคร ออกแนวทางป้องกันการระบาดใน 8 อุตสาหกรรม

21.12.2020
  • LOADING...
ส.อ.ท. รับมือโควิด-19 หลังล็อกดาวน์สมุทรสาคร ออกแนวทางป้องกันการระบาดใน 8 อุตสาหกรรม

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร จนถึงการล็อกดาวน์พื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ประชาชน และอุตสาหกรรม ทาง ส.อ.ท. จึงจัดทำคู่มือป้องกันการระบาดโควิด-19 เพื่อบริหารจัดการอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็น 8 อุตสาหกรรม ได้แก่

 

  1. อุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบเกษตร จักรกล และอุตสาหกรรมทั่วไป 
  2. อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ยาง 
  3. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์ 
  4. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อและกระดาษ อะลูมิเนียม และการพิมพ์ 
  5. อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน 
  6. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  8. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา 

 

ทั้งนี้ การจัดทำแนวทางดังกล่าวมาจากความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยอิงหลักการของ The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ International Labour Organization (ILO) ซึ่งมีมาตรการขั้นพื้นฐานในการป้องกันการติดเชื้อแบบดั้งเดิมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะรวมถึงการป้องกันผ่านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และอื่นๆ

 

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานจำนวนทั้งสิ้น 6,082 โรงงาน มีจำนวนสมาชิกในสมุทรสาคร 148 ราย เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สังกัดจังหวัด 50 ราย และมีจำนวนแรงงานต่างด้าว (2563) ประมาณ 233,071 คน จากแรงงานรวมทั้งหมด 345,284 คน 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising