×

FREAK Lab พัฒนา ‘Covid Bot’ แชตบอตให้ข้อมูล เช็กความเสี่ยงการติดเชื้อและติดตามอาการตัวเอง

13.03.2020
  • LOADING...

คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคต (FREAK Lab) ร่วมมือกับกลุ่มแพทย์ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน Junior Science Talent Project (JSTP) พัฒนา ‘Covid Bot’ แชตบอต ช่องทางการปรึกษากับแพทย์เสมือนเพื่อให้ผู้ที่สนใจประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยตัวเอง

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองใช้งาน Covid Bot ด้วยตัวเองได้ที่ www.facebook.com/covid19bot/ ซึ่งลักษณะการทำงานของแชตบอตตัวนี้จะคล้ายกับรูปแบบการทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อเบื้องต้น โดยความพิเศษคือการที่แพลตฟอร์มจะเก็บข้อมูลของผู้ทำแบบสอบถาม แล้วติดตามพร้อมประเมินอาการของผู้ทำแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง

 

เช่น กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตัวเองมีไข้ เมื่อผ่านไป 1 วัน แชตบอตก็จะมาสอบถามอาการกับผู้ตอบแบบสอบถามว่าอาการดีขึ้นหรือไม่ พร้อมแนะนำข้อมูลที่มีประโยชน์ในการดูแลตัวเอง หรือเฝ้าระมัดระวังการแพร่ระบาด

 

ซึ่งเมื่อมีผู้ใช้งานเยอะๆ Covid Bot ก็จะสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี ทีมพัฒนายืนยันว่าผลการประเมินอาการเบื้องต้นนี้ ‘ไม่ใช่คำวินิจฉัยแพทย์’

 

“ทีมวิจัยคาดการว่าการระบาดมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากไม่มีการนำกลยุทธ์และวิธีการใหม่ๆ เข้ามาจัดการกับปัญหา ทางทีมมีแนวคิดว่าการที่โรงพยาบาลจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นเมื่อเราสามารถคัดกรองคนไข้ที่ไปรับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดจำนวนคนสุขภาพดีที่ไปตรวจร่างกายโดยไม่มีอาการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและรักษาทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน” ทีมพัฒนา Covid Bot เผย

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising