×

สภาล่ม พลิกสูตรคำนวณ ส.ส. กลับไปใช้หาร 100

15.08.2022
  • LOADING...
สูตรคำนวณ ส.ส.

วันนี้ (15 สิงหาคม) การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ .. พ.ศ. .… ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาตามกรอบรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยจะครบกำหนดเวลา 24.00 น. ของวันนี้

 

ที่ประชุมรัฐสภาได้นัดหมายประชุมในเวลา 09.00 น. หลังถึงเวลานัดหมายประชุม ช่วงหนึ่ง ชวน หลีกภัย ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ขอให้รออีกสักนิด เนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เป็นกรรมาธิการอยู่ระหว่างการประชุม ซึ่งองค์ประชุมไม่เพียงที่จะครบในการแสดงตนเท่านั้น แต่ในการลงมติจะต้องครบด้วย จึงขอให้รอ ทำให้ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นกล่าวว่า จะให้รอนานอีกแค่ไหน ไม่สามารถที่จะนั่งรอนานทั้งวันเพื่อรอให้ครบองค์ประชุม เมื่อเห็นสภาพนี้แล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ากำลังจะนำไปสู่การที่กฎหมายตกไป ถ้าเกิดสุญญากาศทางการเมืองและมหันตภัยอันใหญ่หลวงกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น 

  

ขณะที่ ออน กาจกระโทก ส.ว. ได้ขอให้ประธานตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานรายชื่อสมาชิกรัฐสภาเป็นรายบุคคล ทำให้ชวนกล่าวว่า อย่าไปตำหนิวิจารณ์สำหรับองค์ประชุมในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่รู้กันว่าไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจหรือเจตนา แต่เป็นเรื่องความเห็นในทางกฎหมายที่ต้องให้เกียรติกัน จึงให้เวลาสมาชิกรัฐสภาแสดงตนอีกนิดก่อนที่จะลงมติโหวตในมาตราที่ 24/1 โดยขอให้รอองค์ประชุมเพียงเล็กน้อย ขอให้จบการประชุมด้วยความสวยงาม

 

กระทั่งเวลา 10.27 น. ชวนแจ้งว่ามีองค์ประชุมเพียง 353 จาก 727 คน ซึ่งต้องมีองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งคือ 264 คน ถึงจะสามารถพิจารณากฎหมายต่อได้ และปิดการประชุมในเวลา 10.30 น.

 

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 132 (1) กำหนดให้รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 101 ระบุรายละเอียดว่า 180 วันให้นับแต่วันที่ประธานรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ถ้าหากรัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ไม่เสร็จภายใน 180 วัน ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่าง พ.ร.ป. ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระ 2 ซึ่งก็คือร่าง พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี โดยใช้สูตรคำนวณ ส.ส. หาร 100

 

 

สูตรคำนวณ ส.ส.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising