×

สรุปสถานการณ์ไฟป่าโดยรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

23.04.2020
  • LOADING...

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก มีรายละเอียด ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดังนี้

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising