×
327143

หุ่นยนต์ AI วัดไข้ ร่วมแถลงข่าวกับนายกฯ

โดย THE STANDARD TEAM
03.02.2020
  • LOADING...

น้องดินสอ (รุ่นที่ 4) หุ่นยนต์ AI ตรวจวัดไข้ฝีมือคนไทย ร่วมแถลงข่าวหลังการประชุมสรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

น้องดินสอ เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจวัดไข้ได้ มีระบบ AI พูดคุยโต้ตอบในเบื้องต้น เป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ขายให้กับประเทศญี่ปุ่น ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ และยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการคัดกรองผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories