×

กรมชลประทาน ทยอยลดการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงสู่ท้ายอ่าง ขณะที่เจ้าพระยาตอนบนน้ำเริ่มลด

โดย THE STANDARD TEAM
08.10.2021
  • LOADING...
กรมชลประทาน

วันนี้ (8 ตุลาคม) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ทยอยลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายอ่าง เหลือ 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที) ก่อนจะรับน้ำส่วนหนึ่งเข้าคลองระพีพัฒน์ประมาณ 190 ลบ.ม./วินาที (มีฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกัน) และควบคุมน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม 6 ในเกณฑ์ 790 ลบ.ม./วินาที 

 

ด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 2,505 ลบ.ม./วินาทีมีแนวโน้มลดลง ก่อนไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท กรมชลประทานได้ใช้คลองชลประทานทั้งสองฝั่งรับน้ำเข้าไปรวม 407 ลบ.ม./วินาที ในขณะที่ได้ลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,602 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงในระยะต่อไป

 

กรมชลประทานระบุอีกว่า จะใช้เครื่องมือและระบบชลประทานทั้งหมดในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มศักยภาพ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising