×

เขื่อนเจ้าพระยาชะลอระบายน้ำ เตือนพื้นที่เหนือเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้น 20 เซนติเมตร ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสวรรค์ กระทบ 700 ครัวเรือน

โดย THE STANDARD TEAM
02.10.2021
  • LOADING...
Chao Phraya Dam

วันนี้ (2 ตุลาคม) กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดลำปาง, ตาก, กำแพงเพชร, สุโขทัย, พิษณุโลก และนครสวรรค์ ส่งผลให้น้ำในระดับน้ำในแม่น้ำปิง, วัง, ยม, น่าน เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมไปอีกนั้น

          

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 2,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาอีก 392 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลผ่านเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ +17.06 เมตร (รทก.) รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา 376 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เต็มความสามารถที่รับได้ในขณะนี้ ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,784 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำจำนวนมากที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

          

ดังนั้นเพื่อควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้นไปอีก กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ โดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 เซนติเมตร ทำให้มีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณอำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท, อำเภอเมืองอุทัยธานีและอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งทั้งสองฝั่งเข้าพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมน้ำนอกคันกั้นน้ำประมาณ 700 ครัวเรือน

          

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising