×

แก่งสะพือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม 30 เครื่อง เร่งระบายน้ำท่วมอุบลฯ ลงสู่แม่โขง

15.09.2019
  • LOADING...

กรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม 30 เครื่อง บริเวณท้ายแก่งสะพือ เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จากเดิม 30 เครื่อง รวมเป็น 60 เครื่อง

 

ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการไหลได้ร้อยละ 30 ส่วนอำเภอโขงเจียม แม่น้ำมูลจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามแผนนั้น จะติดตั้ง 100 เครื่อง เดินเครื่องแล้ว 60 เครื่อง อีก 40 เครื่อง กำลังเร่งติดตั้ง

 

ขณะที่ล่าสุด เขื่อนปากมูลเปิดประตูระบายน้ำครบ 8 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง

 

ข้อมูลระดับน้ำบริเวณแก่งสะพือจากกรมชลประทาน วันที่ 15 กันยายน 2562 ระดับน้ำสูงจากตลิ่ง 112.64 เซนติเมตร ปริมาณน้ำลดลงจากเดิม 10 เซนติเมตร

 

ปริมาตรน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่ 5,130 ลดลงจากเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) ซึ่งอยู่ที่ 5,260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนระดับน้ำสูง 10.88 เมตร ลดลงจากเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 10.93 เมตร ลดลง 5 เซนติเมตร

 

ทั้งนี้ ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบอยู่ 3.88 เมตร อีก 10-12 วัน น้ำที่ท่วมพื้นที่ต่างๆ จะลดลงจนอยู่ในลำน้ำ ส่วนน้ำที่ขังอยู่ในที่ลุ่มต่ำนั้นจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบออก แต่กำลังประสานท้องถิ่นว่ามีพื้นที่ใดสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ โดยอาจใช้ที่สาธารณะทำเป็นแก้มลิง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้เพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising