×

Fitch Ratings ‘หั่น’ แนวโน้มอุตสาหกรรม ‘แบงก์ไทย’ เหลือ Neutral จาก Improving เหตุเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า

20.06.2024
  • LOADING...
Fitch Ratings

Fitch Ratings ประกาศปรับแนวโน้ม (Outlook) อุตสาหกรรมธนาคารไทยเป็น ‘มีเสถียรภาพ (Neutral)’ จากเดิม ‘ปรับตัวดีขึ้น (lmproving)’ เนื่องจากคาดว่าอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและน่าจะจำกัดการปรับตัวดีของกำไร อัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงของภาคการส่งออก และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยกระทรวงการคลังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทยลง จากเมื่อเดือนที่แล้ว 2.8% เป็น 2.4%

 

สำหรับอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน/สินทรัพย์เสี่ยงของภาคธนาคารพาณิชย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.9% ในปี 2566 จากระดับต่ำสุดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ 1.2% ในปี 2563 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นและต้นทุนความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Costs) ที่ลดลง

 

อย่างไรก็ตาม Fitch Ratings เชื่อว่าการฟื้นตัวของกำไรได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว และมีโอกาสค่อนข้างจำกัดที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายในการกันสำรองจะปรับตัวดีขึ้นอีก อีกทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับต่ำน่าจะส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อด้วย ซึ่งขณะนี้ Fitch Ratings คาดการณ์ไว้ที่ 3% ในปี 2567 (ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 5%)

 

Fitch Ratings มองว่าอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของภาคธนาคารอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.5% ในปี 2567 จาก 3.3% ในปี 2566 เนื่องจากผลกระทบที่ยืดเยื้อของการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์น่าจะถูกลดทอนลงได้บ้างจากอัตราส่วนสำรองหนี้ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ อัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของภาคธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 173% ในไตรมาส 1/2567 อีกทั้งระดับเงินกองทุนหลักซึ่งแสดงได้จากอัตราส่วนระดับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของธนาคารไทย เฉลี่ยอยู่ที่ 16.0% ในไตรมาส 1/2567 จะช่วยรองรับความเสี่ยงเชิงลบได้อีกทางหนึ่ง

 

ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครดิตของตัวธนาคารเอง ซึ่งสะท้อนโดยอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Ratings: VR) นอกจากนี้อันดับเครดิตของธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบทั้ง 6 ธนาคารของประเทศไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากอันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล (Government Support Ratings) หรืออันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Support Ratings) ซึ่งอยู่ในระดับที่เท่ากันหรือสูงกว่า VR ของธนาคารเหล่านี้

 

ดังนั้นโอกาสที่ธนาคารจะถูกปรับลดอันดับเครดิตจึงจะต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในการประเมินแนวโน้มการได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปกติของ Fitch Ratings ด้วย

 

ในระยะยาว สภาพแวดล้อมของการเติบโตที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความท้าทายเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารไทย โดย Fitch Ratings คาดว่าธนาคารไทยอาจจะต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่นมากขึ้น เช่น สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านโครงสร้างความเสี่ยงของธนาคารได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising