×

เศรษฐา ใส่ผ้าไทยนำประชุม ครม. นัดแรก จับตาเคาะมาตรการลดค่าไฟ-พลังงาน ตั้งข้าราชการการเมือง-โฆษกรัฐบาล

โดย THE STANDARD TEAM
13.09.2023
  • LOADING...
เศรษฐา ทวีสิน ในชุดผ้าไทย

วันนี้ (13 กันยายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 โดยรถมาจอดที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นห้องประชุม ครม. 

 

เศรษฐาสวมเสื้อผ้าไทยสีน้ำเงิน พร้อมถือเอกสารในมือ มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวสวัสดีทักทายสื่อมวลชน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าง่วงหรือไม่ หลังเมื่อวันที่ 12 กันยายน แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจนดึก นายกฯ กล่าวว่า ง่วงนิดหน่อย เมื่อคืนดึก นอนไปได้ 4 ชั่วโมง จากนั้นนายกฯ เดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 โดยมี น.สพ.ชัย วัชรงค์ ว่าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มารอรับ

 

การประชุม ครม. วาระการประชุมที่น่าสนใจเรื่องมาตรการด้านราคาพลังงาน เช่น มาตรการลดค่าไฟฟ้า รวมถึงการออกมาตรการอนุญาตชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่ต้องขอวีซ่า และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ นอกจากนี้ยังมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คือ น.สพ.ชัย วัชรงค์ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกฯ, จักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ, สมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง, พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกฯ, กิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกฯ (สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ) เป็นต้น

 

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เป็นเลขานุการ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, เผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คุณากร ปรีชาชนะชัย อดีต สส. สุรินทร์ เป็นเลขานุการ ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เป็นเลขานุการ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เป็นเลขานุการ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 

ด้านกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ศุภชัย ใจสมุทร เป็นที่ปรึกษา อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 

ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกอบด้วย ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เป็นเลขานุการ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนกระทรวงแรงงานประกอบด้วย อารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, สิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นผู้ช่วย ปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นที่ปรึกษา ปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองสามารถทยอยนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งถัดไป ในส่วนของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้มีการพิจารณาในการประชุม ครม. ครั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising