×

นักเรียนยะลา New Normal พกเฟซชิลด์ หน้ากากอนามัย สีสันสดใส รับเปิดภาคเรียนวันแรก

01.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 กรกฎาคม) บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา มีผู้ปกครองทยอยนำบุตรหลาน เดินทางมาส่งที่โรงเรียนกันเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงเรียนอนุบาลยะลาและคณะครู ได้จัดจุดคัดกรองที่บริเวณประตูหน้าโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้าโรงเรียน จะต้องจุ่มเท้าในถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งเด็กนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนในวันนี้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือเฟซชิลด์ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน 

 

เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลยะลาที่เดินทางมาเรียนพบว่า มีการนำเฟซชิลด์ที่มีลวดลายการ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบมาสวมใส่กันจำนวนหลายคน รวมทั้งหน้ากากอนามัยที่มีลวดลายการ์ตูนหรือลวดลายสวยงาม นำมาสวมใส่กันเป็นจำนวนมากด้วย 

 

ด้าน วิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนเองพร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัดยะลา 

 

สำหรับการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน อาหารกลางวัน กิจกรรมการละหมาด รวมทั้งการฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อม ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลยะลาก็พบว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง จากคณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ามาอำนวยความสะดวก

 

 

 

ภาพ: นครินทร์ ชินวรโกมล

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising