×

เปิดเทอมวันแรกที่ยะลาคึกคัก ผู้ปกครอง-นักเรียนดีใจ ได้กลับมาเรียนในห้องอีกครั้ง สสจ. เน้นย้ำมาตรการเคร่งครัด

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2022
  • LOADING...
เปิดเทอมวันแรกที่ยะลาคึกคัก

หลังจากรัฐบาลได้ทยอยคลายล็อก ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และผ่อนคลายในด้านต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น นอกจากนั้น การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เด็กนักเรียนก็กลับมาเรียนในห้องได้มากขึ้น

 

วันนี้ (17 พฤษภาคม) บรรยากาศทั่วไปในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะวันแรกของนักเรียนภายในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา เช่น โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา, โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา และโรงเรียนสตรียะลา มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้า นักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาโรงเรียนตามปกติอีกครั้ง หลังจากต้องหยุดเรียน ไม่ได้มาโรงเรียน ไม่ได้เจอเพื่อนๆ เป็นเวลานาน พร้อมทั้งต้องดูแลตนเอง มีการตรวจ ATK ก่อนไปเรียน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้ปกครองได้เน้นย้ำบุตรหลาน ห้ามถอดหน้ากากเป็นอันขาด 

 

ในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ทางโรงเรียนได้มีมาตรการที่เข้มงวด ตั้งแต่ก่อนเข้าไปภายในโรงเรียน นักเรียนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ รวมถึงการเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่นักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง 

 

ด้าน นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เผยว่า สถานศึกษาทั่วประเทศจะเปิดเทอม On-site ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ มีการเน้นย้ำสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียน สำหรับโรงเรียนประจำเน้นมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เปิดเรียน On-site ปกติ ปฏิบัติตามมาตรการ UP (Universal Prevention) ประเมิน Thai Save Thai (TST) และเว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

 

กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรมใน Quarantine Zone ตามมาตรการ SSS เป็นเวลา 5 วัน และติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักตัว การตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที ถ้าไม่มีอาการให้ตรวจคัดกรองครั้งแรกในวันที่ 5 และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 

นักเรียน ครู หรือบุคลากร หากเป็นผู้ติดเชื้อ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 

  1. แยกกักกันที่บ้าน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานบริการสาธารณสุข 

 

  1. พิจารณาจัดทำ School Isolation โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด

 

  1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ

 

  1. ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising