×

รัฐบาลเร่งรวบรวมความเสียหายผู้ประสบภัยเหตุโกดังดอกไม้ไฟระเบิดที่นราธิวาส พร้อมจ่ายเยียวยา-ฟื้นฟูเต็มที่

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2023
 • LOADING...

วันนี้ (31 กรกฎาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เกิดเหตุโกดังดอกไม้ไฟเก็บพลุระเบิดกลางตลาดมูโนะ ในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่และทั่วถึงครบถ้วน 

 

รัชดากล่าวว่า จากรายงานสรุปยอดรวมล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม มีผู้เสียชีวิต 12 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 121 ราย อาการหนัก 1 ราย อาการปานกลาง 9 ราย กลับบ้านได้ 101 ราย พักอาศัยที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ศูนย์กีฬา อบต.มูโนะ จำนวน 10 ราย และมีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน 365 ราย

 

ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับไปก่อนหน้านี้ให้เร่งสำรวจความเสียหาย รัชดากล่าวว่า มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ช่าง ผู้นำในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อบต. แบ่งเป็น 7 ชุด ลงตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนเสียหาย และจะนำไปสู่ขั้นตอนการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเยียวยาต่อไป ซึ่งเบื้องต้นจะมาจาก 2 ส่วนคือ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายกฯ ยังพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนมากที่สุด รวมถึงติดตามแนวทางการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วย

 

รายละเอียดการให้การช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งออก ดังนี้

 

กรณีเสียชีวิต 

 • ค่าจัดการศพ รายละ 50,000 บาท 
 • เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 30,000 บาท 
 • เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
 • จัดชุดเจ้าหน้าที่ ช่างผู้นำในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนเสียหายจำนวน 7 ชุด อีกครอบครัวละ 50,000 บาท 

 

กรณีบาดเจ็บ

 • เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัส รายละ 30,000 บาท  
 • เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไป รายละ 15,000 บาท 

 

กรณีบ้านเรือนเสียหาย

ค่าวัสดุในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ตามความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินหลังละ  

 • เสียหายทั้งหลัง (เกิน 70%) 230,000 บาท 
 • เสียหายมาก (30-70%) 70,000 บาท 
 • เสียหายน้อย (น้อยกว่า 30%) 15,000 บาท 
 • ค่าเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็น (เฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง และเสียหายมาก) ครัวเรือนละ 5,000 บาท 

 

ส่วนเงินช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกเป็นกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จ่าย 49,700 บาท กรณีเสียหายบางส่วนประเมินตามสถานการณ์ และกรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเพิ่มอีก 29,700 บาท

 

รัชดาต่อว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น

 

รัชดากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฯ เสนอให้คณะกรรมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป พร้อมเน้นย้ำส่วนราชการให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และระยะยาวเรื่องการฟื้นฟู อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising