×

คลังอัดค้ำประกันสินเชื่อ (PGS11) วงเงิน 5 หมื่นล้าน ผ่าน บสย. ดัน SMEs รายใหม่ เพิ่มสภาพคล่องเข้าระบบ

โดย THE STANDARD TEAM
28.05.2024
  • LOADING...
PGS11

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ของธุรกิจขนาดใหญ่ (เกิน 500 ล้านบาท) ขยายตัว 3.3% แต่สินเชื่อที่มีวงเงินน้อยกว่า 500 ล้านบาท หดตัว -5.1% โดยระดับเงินกองทุน (BIS Ratio) อยู่ที่ 20.1% ระดับสภาพคล่อง Liquidity Coverage Ratio อยู่ที่ 202.5% และระดับ NPL Coverage Ratio อยู่ที่ 176.1%

 

ดร.เผ่าภูมิ ระบุว่า เหล่านี้สะท้อนภาวะที่ธนาคารมีเสถียรภาพมากแต่เลือกปล่อยสินเชื่อเฉพาะธุรกิจใหญ่ ส่วน SMEs กลับถูกจำกัดสินเชื่อ เพราะธนาคารไม่อยากรับความเสี่ยง ภาวะนี้ทำให้ SMEs ขาดน้ำหล่อเลี้ยง จนต้องปิดตัว ชะลอการผลิต หยุดการจ้างงาน กระทบเศรษฐกิจภาพรวม 

 

กระทรวงการคลังต้องการต่อสู้กับภาวะนี้ ต้องการช่วยเหลือ SMEs โดยเตรียมมาตรการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS11) โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสร้างหลักประกันให้ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินโดยด่วน กลไกนี้จะลดความเสี่ยงและเพิ่มหลักประกันให้กับ SMEs ในการประเมินของธนาคาร และช่วย SMEs ที่ไม่มีหลักประกันหรือมีไม่เพียงพอ ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ทันที

 

มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ PGS11 นี้มีวงเงินโครงการ 5 หมื่นล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี ค้ำประกันตลอดโครงการไม่เกินร้อยละ 30 และให้ความสำคัญในการค้ำประกัน ‘SMEs รายใหม่’ เป็นลำดับแรก เพื่อกระจายการเข้าถึงสินเชื่อ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising