×

กรวีร์ ภูมิใจไทย ขอตัดงบกระทรวงการคลัง 2% ชี้ เบิกจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้า ทำเกษตรกรต้องเดือดร้อน

โดย THE STANDARD TEAM
18.08.2022
  • LOADING...
กรวีร์ ปริศนานันทกุล

วันนี้ (18 สิงหาคม) กรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในมาตราที่ 9 งบประมาณของกระทรวงการคลังว่า ขอปรับลดงบประมาณลง 2% เนื่องจากที่ผ่านมาการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังเกิดความล่าช้า ทั้งการจ่ายและการใช้เงินไปยังโครงการหลักของรัฐบาล ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมาก กระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการจัดเก็บ จัดหา และบริหารแหล่งเงินของประเทศให้มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ 

 

กรวีร์ได้ยกตัวอย่างโครงการประกันรายได้ว่า กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือ ธอส. ซึ่งนโยบายเรื่องการประกันรายได้ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล แต่กลับไม่ถูกตั้งงบประมาณประจำปี เป็นการใช้นโยบายกึ่งการคลังโดยนำแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร จากนั้นกระทรวงการคลังจึงตั้งงบประมาณเพื่อนำไปใช้หนี้ให้กับ ธ.ก.ส. แต่หลายปีที่ผ่านมายอมรับว่าในฐานะผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งปัญหาจากประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการได้รับเงินเยียวยาที่ล่าช้า ซึ่งรวมถึงเงินส่วนต่างภายในโครงการด้วย ทั้งที่กระทรวงการคลังมีการขึ้นทะเบียนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไว้ครบแล้ว และมีข้อมูลว่าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยจะออกสู่ตลาดในช่วงไหน ดังนั้นจึงสามารถคำนวณได้ว่าจะใช้งบประมาณเพื่อใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนเท่าใด

 

กรวีร์กล่าวว่า โครงการหลักของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ที่ครอบคลุมงบประมาณถึง 8.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ถือเป็นลมหายใจของเกษตรกร ที่จะนำไปต่อลมหายใจ นำไปลงทุนในงวดการผลิตต่อไป แต่กระทรวงการคลังกลับดำเนินการอย่างล่าช้า

 

ดังนั้นความล่าช้าในการทำงานของกระทรวงการคลังที่เกิดขึ้นจึงขอตัดลดงบประมาณ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising