×

10 เดือนแรกปีงบ 66 สรรพสามิตโกยค่าปรับเฉียด 410 ล้านบาทแล้ว พร้อมเดินหน้ายกระดับปราบปรามต่อไป

07.08.2023
  • LOADING...
กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (31 ตุลาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566) พบการกระทำผิด 22,370 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 409.94 ล้านบาท ย้ำชัด พร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามต่อไป เพื่อความชอบธรรมกับผู้สุจริตและดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพให้ประชาชน

 

ขณะที่ เกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงจากการยกระดับการดำเนินงานของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์นั้น พบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2566 มีการกระทำผิดจำนวน 1,812 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 38.84 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 

  • สุราจำนวน 870 คดี ค่าปรับ 8.56 ล้านบาท จำนวนของกลาง 13,664.513 ลิตร
  • ยาสูบจำนวน 641 คดี ค่าปรับ 18.37 ล้านบาท จำนวนของกลาง 154,305 ซอง
  • ไพ่จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.45 ล้านบาท จำนวนของกลาง 2,257 สำรับ
  • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวน 164 คดี ค่าปรับ 6.64 ล้านบาท จำนวนของกลาง 704,982 ลิตร
  • น้ำหอมจำนวน 7 คดี ค่าปรับ 0.56 ล้านบาท จำนวนของกลาง 1,766 ขวด
  • รถจักรยานยนต์จำนวน 68 คดี ค่าปรับ 1.60 ล้านบาท จำนวนของกลาง 77 คัน
  • สินค้าอื่นๆ จำนวน 44 คดี ค่าปรับ 2.66 ล้านบาท 

 

รองอธิบดีกรมสรรพสามิตยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 อย่างเคร่งครัด โดยยกระดับการปราบปรามสินค้าเถื่อนในทุกช่องทาง ทั้งการเปิดศูนย์ปราบปรามออนไลน์และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสินค้าเหล่านี้หากเล็ดลอดไปได้จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความชอบธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทย จากการได้รับสินค้าปลอมแปลงที่อาจเกิดปัญหาหรือส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน”

 

นอกจากนี้เกรียงไกรยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “หากพี่น้องประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งได้ที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ, แจ้งสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล [email protected] โดยกรมสรรพสามิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส”

 

เปิดผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 9 เดือนแรกสูงกว่าปีก่อน ยกเว้นสรรพสามิต

 

ทั้งนี้ สำหรับผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) โดยรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 1,956,492 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ หรือ 7.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.2% โดยหน่วยงานที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ กรมสรรพากร ส่วนราชการอื่น และกรมศุลกากร

 

สำหรับกรมสรรพสามิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566 จัดเก็บรายได้สุทธิอยู่ที่ 350,556 ล้านบาท น้อยกว่าปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 394,140 ล้านบาท หรือลดลง 17.8%

 

โดยกรมสรรพสามิตได้ชี้แจงว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ผลการจัดเก็บรายได้ลดลงมาจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จำนวน 5 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ หากกรมสรรพสามิตไม่มีนโยบายในการลดภาษีน้ำมันดีเซล กรมสรรพสามิตจะสามารถเก็บรายได้สูงกว่าเป้าประมาณ 8,100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.1% ซึ่งจะส่งผลให้การจัดเก็บสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 16,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.3%

 

ดังนั้นหากกรมสรรพสามิตดำเนินการเก็บภาษีในอัตราปกติ โดยไม่มีการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล ย่อมจะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งการดำเนินการปรับลดอัตราภาษีดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising