×
328151

คลังผ่อนคลายเกณฑ์ เปิดช่องผู้ส่งออกเก็บเงินในต่างประเทศ

06.02.2020
  • LOADING...

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสาระสำคัญคือ การอนุญาตให้มีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้ผู้ส่งออกไม่ต้องนำเงินรายได้ค่าของส่งออกสินค้ากลับเข้าประเทศ โดยการขยายวงเงินค่าของส่งออก จากปัจจุบันที่มูลค่าต่ำกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นเป็น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเป็น 80% จากก่อนหน้าที่อยู่ราว 50%

 

ทั้งนี้การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของผู้ส่งออกในการนำเงินกลับเข้าประเทศและโอนเงินออกไปเพื่อชำระภาระในต่างประเทศ เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการรายได้จากต่างประเทศ และการสร้างความสมดุลของเงินไหลเข้าออกนอกประเทศในระยะยาว 

 

กระทรวงการคลังจะได้ดำเนินการส่งประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ดำเนินการออกประกาศเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories