×

กรมอุทยานฯ ยกเว้นค่าบริการ ผู้พิการเข้าฟรีอุทยานฯ ทั่วประเทศ

21.06.2019
  • LOADING...

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศ ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการสามารถเข้าอุทยานได้ฟรีทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ เฉพาะชาวไทย

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ สามารถเข้าถึงประโยชน์ของสถานที่ราชการ ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising