×

นั่งเครื่องบินมาไทย ทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ ต่างชาติต้องทำประกัน 1 แสนดอลลาร์ มีผลบังคับ 22 มีนาคม 2563

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2020
  • LOADING...

(19 มีนาคม) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าจากการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการกำหนดให้ผู้โดยสารจากทุกประเทศที่ต้องเดินทางเข้ามายังประเทศไทยปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19

 

สำนักงานการบินพลเรือนจึงออกประกาศสำนักการบินพลเรือนฉบับใหม่เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ และมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 วัน รวมทั้งมีประกันสุขภาพจำนวน 1 แสนดอลลาร์ จึงจะสามารถออกตั๋วเครื่องบินและขึ้นเครื่องบินเดินทางมายังประเทศไทยได้

 

ประกาศสำนักการบินพลเรือนฉบับนี้ ออกวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories