×

บทเรียนความสำเร็จ ‘เอสโซ่’ ธุรกิจน้ำมันที่เติบโตท่ามกลางวิกฤต

โดย THE STANDARD TEAM
21.12.2022
  • LOADING...
เอสโซ่

มองย้อนไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โลกผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สั่นสะเทือนโลกในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ หรือชีวิตของผู้คน 

 

การปิดเมืองเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก แน่นอนว่าธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง พอสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โลกกลับเผชิญความท้าทายครั้งใหม่ จากการปะทุของความขัดแย้งที่นำมาสู่สงครามรัสเซีย-ยูเครน และปัญหา Supply Chain Shock รวมถึงปรากฏการณ์ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ในห้วงยามที่เศรษฐกิจไทยกำลังหาทางฟื้นตัวท่ามกลางวิกฤต ภาคธุรกิจกำลังวางกลยุทธ์เพื่อเติบโตต่อไปในอนาคต THE STANDARD มีโอกาสสนทนากับ ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 

ด้วยทราบว่าผลประกอบการในปี 2564 บริษัทสามารถทำกำไรได้ถึง 4,444 ล้านบาท หรือสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าถึงราว 12,000 ล้านบาท อะไรคือหัวใจแห่งความสำเร็จ และท่ามกลางแนวโน้มของโลกที่ยังคงผันผวนไม่แน่นอนเช่นนี้ เอสโซ่จะเติบโตอย่างไรต่อไป 

 

เอสโซ่

 

ดร.อดิศักดิ์ สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในปีที่ผ่านมาไว้ว่า “ปี 2564 โควิด-19 ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม เห็นได้จากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันในประเทศที่ลดลง แต่สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายที่เติบโตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป”

 

ธุรกิจน้ำมันเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนและวงจรของธุรกิจมีขาขึ้นและลงตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาผลิตภัณฑ์และค่าการกลั่น ดังนั้นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เอสโซ่มุ่งเน้นคือ การสร้างความเป็นเลิศในเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ 

 

“หัวใจสำคัญของการเติบโตท่ามกลางความผันผวนหรือสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากคือ การมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่บริษัทควบคุมได้ เช่น การดำเนินงานอย่างราบรื่น ปรับกำลังการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขายผลิตภัณฑ์ไปยังช่องทางที่สร้างกำไรให้แก่บริษัท และการลงทุนอย่างมีวินัย”

 

เอสโซ่

 

สำหรับโปรเจกต์ต่างๆ ที่เอสโซ่ลงทุนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน แบ่งได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้ 

 

  1. ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน 

นอกจากความเคร่งครัดในเรื่องความปลอดภัยและการดำเนินการอย่างราบรื่น ยังมีการลงทุนเพื่อค้นหาน้ำมันดิบจากแหล่งใหม่ๆ มาใช้กลั่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้ำมันจากแหล่งผลิตใหม่ได้เข้ามาช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 

 

  1. ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

เอสโซ่มุ่งลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โดย ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนสถานีบริการทั้งหมด 731 สถานี เพิ่มขึ้น 29 สถานีจากสิ้นปีก่อนหน้า และยังเพิ่มสถานีที่ให้น้ำมันเกรดพรีเมียม Esso Synergy Supreme Plus เป็น 518 สถานีสำหรับดีเซล และ 353 สถานีสำหรับเบนซิน 

 

นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า ขยายร้านค้ากับพันธมิตรเป็นจำนวนกว่า 377 ร้าน และส่งเสริมการตลาดผ่านการเพิ่มยอดสมาชิกบัตรสะสมแต้ม สไมล์สมากกว่า 3.5 ล้านคน 

 

ในขณะเดียวกันยังมีการขยายสาขาร้านกาแฟคอฟฟี่ เจอนี่ (Coffee Journey) ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่อย่างต่อเนื่อง 

 

  1. ธุรกิจพาณิชยกรรม

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรม ประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการขายให้กับภาคโรงไฟฟ้าในโอกาสเฉพาะกิจต่างๆ สามารถทำสัญญาซื้อขายกับทั้งโรงไฟฟ้าแห่งชาติและผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ พร้อมขยายธุรกิจการบินไปสู่สายการบินภายในประเทศ รวมถึงประเทศลาว 

 

  1. ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น 

บริษัทได้ออกแบบโปรแกรมการตลาดแบบดิจิทัลต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น โมบิล รีวอร์ด (Mobil Rewards) เพื่อสร้างความผูกพันในแบรนด์โมบิล ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า 1,501 แห่ง 

 

นับเป็นการเสริมสร้างแบรนด์โมบิลให้เข้มแข็งในตลาดภายในประเทศไทย และสนับสนุนการเติบโตของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

 

สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เอสโซ่จะมุ่งเน้นเพื่อสร้างการเติบโตต่อในอนาคตคือ การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและมุ่งสู่องค์กรเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ การเลือกลงทุนอย่างมีวินัย การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือภายในเครือเอ็กซอนโมบิล รวมถึงการสร้างผลประกอบการสูงสุดด้วยการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (Business Integration) 

 

เอสโซ่

 

ในอนาคต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากปัญหาการระบาดใหญ่ รวมถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือโลกรวน ผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่อนาคตที่ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพาประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising