×

ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมพิจารณาจบแล้ว ไม่รวมการขอสัญชาติ-คำนำหน้านาม เตรียมส่งให้สภาพิจารณาวาระ 2-3 คาดภายใน 27 มี.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2024
  • LOADING...
สมรสเท่าเทียม

วันนี้ (14 มีนาคม) ที่รัฐสภา อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส. กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม แถลงผลการประชุมว่า วันนี้ในชั้นกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมาตราแล้ว โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากคณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 ซึ่งคาดว่าสามารถพิจารณาได้ทันในวันที่ 27 มีนาคมนี้ 

 

“ถือว่าเป็นข่าวดีที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย หลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกันทุ่มเทพิจารณาร่างกฎหมายอย่างเข้มข้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการก้าวไปสู่ประเทศแห่งความเท่าเทียมทางเพศ และคาดว่าจะสามารถนำมาบังคับใช้ให้ทันภายในปีนี้” อัครนันท์กล่าว

 

ด้าน ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธาน กมธ. กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวคือ บุคคลสามารถหมั้นและสมรสได้โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีสถานะทางกฎหมายคือคู่สมรส ซึ่งหมายถึงมีสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่นๆ ด้วย เช่น สิทธิสวัสดิการราชการ หักลดหย่อนภาษี รวมถึงบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่หมายถึงสามีภรรยาให้ได้สิทธิตามการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ แต่ทั้งนี้ยังไม่รวมเรื่องขอสัญชาติ การตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยี และเรื่องคำนำหน้านาม ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising