×

เปิดสถานะและเทียบสาระสำคัญ 3 ร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ฉบับปี 2566

โดย THE STANDARD TEAM
20.12.2023
  • LOADING...

การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่รู้จักกันในนามร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ถูกผลักดันโดยรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน และภาคประชาชน

 

THE STANDARD เปิดสถานะและสาระสำคัญ 3 ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับปี 2566

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising