×

ศึกษากลยุทธ์ Sustainability ของ ‘Epson’ ในวันที่ผู้บริโภคตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
31.03.2021
  • LOADING...
ศึกษากลยุทธ์ Sustainability ของ ‘Epson’ ในวันที่ผู้บริโภคตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น [Advertorial]

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • Sustainability หรือความยั่งยืน ไม่ใช่แค่ไอเดียหรือหลักการของแคมเปญด้าน CSR อีกต่อไป เมื่อองค์กรธุรกิจทั่วโลกตื่นตัวมากขึ้นกับการนำธุรกิจ สินค้า และบริการของตน เข้าไปเชื่อมต่อกับคุณค่าด้านนี้ บางองค์กรยกให้ความยั่งยืนเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนต่อไปอีกหลายสิบปีจากนี้ อย่างเช่น เอปสัน ผู้ผลิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์และโปรเจ็กเตอร์อันดับหนึ่งของโลกจากประเทศญี่ปุ่น 
  • เพื่อยืนยันถึงความตั้งใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ล่าสุด เอปสันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Be Cool’ เพื่อสื่อสารถึงการตอบโจทย์ความต้องการงานพิมพ์ที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอโซลูชันเพื่อการพิมพ์งานภายในองค์กรผ่านเทคโนโลยี Heat-Free โดยช่วยลดทั้งการใช้ไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้ชิ้นส่วน
  • ความใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2020 ‘ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น’ ได้รับแพลตินัมด้านความยั่งยืน โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งมีเพียง 1% ในอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเท่านั้น

จากการตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เริ่มเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิตประจำวัน ยอมเสียสละความสะดวกสบายบางอย่างเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น เพื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้โลกสวยด้วยไลฟ์สไตล์รักษ์โลกของตนเอง

 

สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นความท้าท้ายที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญ และต้องเร่งปรับกลยุทธ์การตลาดให้เท่าทันเทรนด์รักษ์โลกของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

 

จุดนี้เองทำให้ Sustainability หรือความยั่งยืน ไม่ใช่แค่ไอเดียหรือหลักการของแคมเปญด้าน CSR อีกต่อไป เห็นได้ชัดจากองค์กรธุรกิจทั่วโลกตื่นตัวมากขึ้นกับการนำธุรกิจ สินค้า และบริการของตน เข้าไปเชื่อมต่อกับคุณค่าด้านนี้ 

 

ในขณะที่บางองค์กรยกให้ ‘ความยั่งยืน’ เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนต่อไปอีกหลายสิบปีจากนี้ ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ‘เอปสัน’ ผู้ผลิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์และโปรเจ็กเตอร์อันดับหนึ่งของโลกจากประเทศญี่ปุ่น

 

‘สิ่งแวดล้อม’ หนึ่งในหัวใจสำคัญของ ‘เอปสัน’ ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ

ซิ่ว จิน เกียด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาค เอปสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ผู้คนหันมานิยมบริโภคสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตที่ยึดถือหลักความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่หลายบริษัทในระดับโลกต่างเริ่มหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความยั่งยืนจึงกลายเป็นจุดเด่นหนึ่งขององค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับนับถือในระดับโลก

 

ซิ่ว จิน เกียด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาค เอปสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

“ในขณะที่ผู้บริโภคก็เต็มใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคนกลุ่ม Millennial และ Gen Z ที่ไม่ได้มองราคาเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนในการตอบแทนสังคม

 

“การที่ผู้ผลิตสามารถแสดงออกถึงบทบาทของบริษัทในการรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ไม่เพียงแต่จะรักษาพนักงานไว้กับองค์กร แต่ยังช่วยปกป้องบริษัทจากประเด็นสังคมต่างๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือในสังคม ทั้งยังทำให้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าและบริการของบริษัทนั้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

 

นับตั้งแต่ที่เอปสันเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 1940 ‘สิ่งแวดล้อม’ คือหนึ่งในหัวใจหลักของธุรกิจที่เอปสันยึดถือมาตลอด โดยเริ่มจากความพยายามรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมรอบทะเลสาบซูวะ ในจังหวัดนากาโนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ให้สะอาดและมีนิเวศที่สมบูรณ์

 

ก่อนที่ความตั้งใจนี้จะเติบโตและทำให้เอปสันกลายเป็นบริษัทแรกของโลกที่ประกาศว่าจะกำจัดสารซีเอฟซีที่ทำลายชั้นโอโซนออกจากกระบวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งเอปสันประสบความสำเร็จในปี 1993 ก่อนที่ในปี 2004 จะเข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และได้ประกาศให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ

 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันมีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ความต้องการด้านการพิมพ์ลดน้อยลง และหันไปใช้ไฟล์ดิจิทัลมากขึ้น 

 

แต่ในภาคธุรกิจความต้องการการพิมพ์และการใช้กระดาษยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างมองหาโซลูชันที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว 

 

ดังนั้นในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับโลก ได้นำหลักความยั่งยืนมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ตลอดไปจนถึงขั้นตอนบรรจุห่อและโลจิสติกส์ เพื่อรับประกันว่านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นจะมีส่วนส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ในฐานะผลผลิตที่สะท้อนถึงการนำหลักความยั่งยืนมาใช้

 

 

‘Be Cool’ เมื่องานพิมพ์ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อยืนยันถึงความตั้งใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ล่าสุดเอปสันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Be Cool’ เพื่อสื่อสารถึงการตอบโจทย์ความต้องการงานพิมพ์ที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอโซลูชันเพื่อการพิมพ์งานภายในองค์กรผ่านเทคโนโลยี Heat-Free

 

เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนในกระบวนการพิมพ์ ช่วยให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไปถึง 85% นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 85% และเนื่องจากไม่มีการใช้ความร้อน ทำให้มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ภายในตัวเครื่องที่น้อยกว่า ช่วยลดการใช้ชิ้นส่วนได้มากถึง 59% เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

 

 

โดยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีเทคโนโลยี Heat-Free จากเอปสัน ครอบคลุมความต้องการใช้งานทางธุรกิจที่หลากหลาย ผ่านกลุ่มสินค้าที่ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์กลุ่ม EcoTank ที่มาพร้อมกับแทงก์หมึกความจุสูง รองรับการพิมพ์ในปริมาณมาก ไม่ทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหมือนการใช้ตลับหมึกหรือโทนเนอร์ ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก และมีต้นทุนการพิมพ์ที่แสนประหยัด แต่ประสิทธิภาพการทำงานสูง 

 

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เอปสันยังมีเครื่องพิมพ์กลุ่ม WorkForce Pro และ WorkForce Enterprise ที่ให้ความเร็วการพิมพ์สูงสุดถึง 100 หน้าต่อนาที อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจัดชุดกระดาษและเย็บเล่ม เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์การพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างลงตัว 

 

ขณะเดียวกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น เอปสันได้ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม ‘Wheel for Wild’ ปั่นพิทักษ์ป่าขึ้น โดยเอปสันจะร่วมสมทบทุน 30 บาทต่อทุก 1 ใบประกาศนียบัตรที่ถูกพิมพ์ออกมา มอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์และพรรณพืชหายากในประเทศไทยต่อไป

 

 

ความใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2020 ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ได้รับแพลตินัมด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis บริษัทจัดอันดับองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในแบบองค์รวม ซึ่งได้ประเมินองค์กรธุรกิจมากกว่า 75,000 บริษัท จาก 200 อุตสาหกรรม ใน 160 ประเทศทั่วโลก

 

รางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นของเอปสันในการพัฒนาโครงการ CSR ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเอปสันถูกจัดอยู่ในกลุ่มองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งมีเพียง 1% ในอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกด้วย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising