×

เห็นพ้องยุติคดีฟ้องชาวบ้านบางกลอย คณะกรรมการอิสระฯ เตรียมหาทางออกตามกรอบกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
09.02.2022
  • LOADING...
บางกลอย

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) สุนี ไชยรส อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 26/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อแก้ปัญหาของชาวบ้านบางกลอย ตามข้อเรียกร้อง 4 ข้อ 

 

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงว่าประธานและคณะกรรมการทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาของชาวบ้านบางกลอยที่ยืดเยื้อยาวนานให้สำเร็จ ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและทบทวนหลักฐานต่างๆ จนทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ชาวบ้านอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ควรได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิต 

 

ขณะที่ข้อเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือคดีความกรณีชาวบ้านถูกฟ้องบุกรุกป่านั้น ทุกฝ่ายมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าควรยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้าน โดยประธานฯ ขอรับเรื่องไปพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป

 

สุนีกล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินและคุณภาพชีวิตนั้น จะมีแนวทางจำแนกชาวบ้านออกเป็น 2 กลุ่ม 

 

  1. กลุ่มที่ต้องการกลับไปบริเวณบางกลอยบน หรือใจแผ่นดิน 

 

  1. กลุ่มที่ต้องการอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน คือ ชุมชนบางกลอยล่าง 

 

ซึ่งจะต้องศึกษาแนวทางว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป ส่วนปัญหาการเจ็บป่วยและภาวะการขาดสารอาหารนั้น จะประสานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ร่วมมือเข้าไปแก้ปัญหาควบคู่กัน จะไม่ปล่อยให้เป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า หรือให้ชาวบ้านประสบปัญหาตามยถากรรมเหมือนที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการฯ จะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 2 มีนาคม 2565

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising