×

ศาล รธน. มติเอกฉันท์ กฎหมายลูก ม.128 ไม่ขัด รธน. จับตาประกาศ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์พรรคต่ำกว่า 7.1 หมื่นได้ ส.ส.

08.05.2019
  • LOADING...

วันนี้ (8 พ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และพิจารณาลงมติคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 เป็นบทบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และคิดอัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้จำนวน 150 คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83

แม้บทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญมาตรา 91 แต่เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์การคำนวณคิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

 

โดยกำหนดวิธีการคิดคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบ 150 คน ดังปรากฏรายละเอียดตามมาตรา 128 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึ่งเป็นไปตามหลักการ และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคหนึ่ง และวรรค 3 แล้ว

 

จึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่คำวินิจฉัยข้างต้น สิ่งที่ต้องจับตาต่อในวันเดียวกันนี้คือ การประกาศรับรอง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของ กกต. ซึ่งคาดการณ์ว่าถ้าออกมาในรูปแบบนี้ พรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่า 7.1 หมื่นคะแนน จะได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน

 

โดยก่อนหน้านี้ กกต. เคยเผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่าผลจากการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในเบื้องต้น มีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 25 พรรคการเมือง

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising