×

โปรดเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้ง-พรรคการเมืองแล้ว นับถอยหลังยุบสภา

โดย THE STANDARD TEAM
28.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (28 มกราคม) ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2566

 

ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันที่ปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อเกิดเหตุการณ์ยุบสภาก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้โดยใช้กติกาเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising