×

ล้มสูตรเลือกตั้งหาร 500 แล้ว กฎหมายลูกเดินหน้าอย่างไรต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
15.08.2022
  • LOADING...
สูตรเลือกตั้งหาร 500

วันนี้ (15 สิงหาคม) ภายหลังจากที่ประชุมรัฐสภาได้นัดเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งวันนี้จะเป็นการพิจารณาวันสุดท้ายตามกรอบรัฐธรรมนูญคือ 180 วัน โดยที่ผ่านมามีการถกเถียงกันในประเด็นสูตรการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ระหว่างหาร 500 และหาร 100 

 

ทั้งนี้ หลังการเปิดประชุมและให้แสดงตนเพื่อเป็นองค์ประชุม ปรากฏว่ามาลงชื่อทั้งหมด 353 คน ไม่ครบองค์ประชุม ประธานรัฐสภาจึงสั่งปิดการประชุม ส่งผลให้รัฐสภาไม่สามารถพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่าง พ.ร.ป. ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระสอง ซึ่งก็คือร่าง พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

 

นิกร จำนง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ให้ความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นว่า เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ที่ ส.ส. จะไม่เข้าร่วมการประชุม หากมองว่าเป็นการขัดต่อนโยบายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการของกฎหมายลูกในลำดับถัดไป ใน 4 ขั้นตอนนับจากนี้ 

 

สูตรเลือกตั้งหาร 500

 

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising