×

กกต. พร้อม 110% ดูแลเลือกตั้ง ขอทุกพรรคเคารพกฎหมาย ส่วนชูวิทย์ที่ค้านกัญชาภูมิใจไทย อยู่ระหว่างตรวจว่าผิดหลักหรือไม่

โดย THE STANDARD TEAM
21.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (21 มีนาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงผลการประชุม กกต. ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ว่าวันนี้ที่ประชุม กกต. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน กกต. ได้เสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งต้องใช้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 

  1. ร่างประกาศ กกต. เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่คุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม สถานที่รับสมัคร รวมถึงวันและเวลาการรับสมัคร 

 

  1. ร่างประกาศ กกต. เรื่องจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตามประกาศ กกต. เรื่องจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 

 

  1. ร่างประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

 

  1. ร่างประกาศ กกต. กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 13 เมษายน 

 

  1. ร่างประกาศ กกต. เรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ 

 

ทั้งนี้สำนักงาน กกต. จะส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้ (22 มีนาคม)

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงนี้พรรคการเมืองและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ลงพื้นที่หาเสียงกันต่อเนื่อง ได้กำชับเรื่องใดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ แสวงกล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกคนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากอยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้เคารพกฎหมายในการแข่งขัน ตั้งแต่ กกต., พนักงาน กกต., กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 

 

ขณะเดียวกันรัฐบาลรักษาการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบ กกต. ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 กำหนดไว้ ส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบให้คุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้เตรียมมาตรการที่จะดูแลเพื่อให้ทุกคนอยู่ในที่ควรจะอยู่ หลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วก็จะเกิดเงื่อนไขใหม่เริ่มนับหนึ่งการเลือกตั้ง ช่วงแรกการหาเสียงอาจจะยังไม่เข้มข้น แต่เมื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. รู้เขตเลือกตั้ง พื้นที่ และวันเลือกตั้งแล้ว เชื่อว่าการหาเสียงน่าจะมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 

ส่วนที่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาต่อต้านกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย แสวงกล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพ แต่การใช้สิทธิใดต้องเคารพกฎหมาย เบื้องต้นคงต้องดูข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องนี้กฎหมายมีอยู่แล้ว ต้องดูว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา ทำได้แค่ไหน เพราะกฎหมายให้ความคุ้มครอง ซึ่ง กกต. มีหน้าที่ตรวจสอบว่าสิ่งที่ดำเนินการนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หากไม่ผิดก็สามารถทำได้ตามปกติ ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงว่าเข้าเงื่อนไขหรือองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามทิ้งท้ายว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด แสวงกล่าวว่า มีความพร้อม 110 เปอร์เซ็นต์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising