×

กกต. ชี้ ส.ส. ข้าราชการเมือง ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ‘ไม่สามารถช่วยผู้สมัคร อบจ. หาเสียงได้’

โดย THE STANDARD TEAM
03.11.2020
  • LOADING...
วันนี้ (3 พฤศจิกายน) คณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารตอบข้อสอบถามของพรรคการเมืองเกี่ยวกับกรณีมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ว่า
 
 
ตามที่พรรคการเมืองได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นั้น
 
 
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
 
 
อนึ่ง ในส่วนรายละเอียดของการตอบข้อสอบถามของพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งจักได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามแจ้งให้พรรคการเมืองทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ ศ. 2560 โดยเร็วต่อไป
 
 
 
 
 
  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising