×

รักษาระยะห่าง งดสัมผัสมือหรือโอบกอด ละหมาดอีฎิ้ลฟิตริ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19

24.05.2020
  • LOADING...

บรรยากาศการละหมาดเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ออกประกาศให้วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม

 

โดยการละหมาดเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริจัดขึ้นในช่วงเวลา 07.30 น. โดยมีมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจวัดไข้ผู้ที่เข้าร่วมการละหมาดทุกคน และต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือที่เตรียมไว้ ผู้เข้าร่วมละหมาดทุกคนต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล นำผ้าปูละหมาดมาด้วยตนเอง งดการสัมผัสมือหรือโอบกอด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการละหมาด

 

สำหรับวันอีฎิ้ลฟิตริ ถือเป็นวันสำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก เป็นวันเฉลิมฉลองหลังจากที่มีการถือศีลอดมาแล้ว 1 เดือน ส่งเสริมให้ละหมาดร่วมกันในช่วงเช้า พบปะญาติมิตร และขออภัยในความผิดพลาดต่างๆ ซึ่งกันและกัน

 

ขณะที่ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ออกสารเนื่องในโอกาสวันอิฎิ้ลฟิตริ โดยมีความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้า ขออัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าโปรดดลบันดาลให้พี่น้องและชาวไทยทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอให้คนไทยและประเทศไทย ตลอดจนทุกประเทศทั่วโลกปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และขอพระองค์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของทุกๆ คนที่ได้ทำหน้าที่หยิบยื่นแบ่งปันอาหาร ให้ทานน้ำใจแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างบริสุทธิ์ใจ”

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories