×

ชมคลิป: ‘โครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษา’ เพิ่มทักษะครู นำความรู้สู่โรงเรียนและชุมชน | THE STANDARD

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2023
  • LOADING...

สภาพการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ในช่วงแรกก่อนจะมีครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษาของกลุ่ม ปตท. มีปัญหาหลายด้าน ทั้งจำนวนครูไม่เพียงพอต่อการสอน ครูที่มีก็ไม่ได้จบตรงสาย ส่งผลให้ครูหนึ่งคนจะต้องสอนหลายวิชา และเน้นการสอนแบบบรรยาย เด็กๆ ในชั้นเรียนก็ไม่ได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากพอ หลายครั้งเกิดความรู้สึกไม่อยากเข้าห้องเรียน

 

‘ครูนัท’ เดิมทีเป็นเกษตรกร ก่อนมาเป็นครูวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ตอนแรกเขาไม่ได้อยากเป็นครูที่เน้นการสอนแบบบรรยาย จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษาของกลุ่ม ปตท. ด้วยการเพิ่มทักษะ STEEM 4E ให้กับครู และครูสามารถนำไปปรับใช้กับการสอนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าได้จริง

 

โครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษามีส่วนทำให้แนวการสอนของครูนัทเปลี่ยนไป จากที่เน้นอ่านบทเรียนให้ฟัง เน้นท่องจำ มาเป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประยุกต์การเรียนให้เท่าทันโลกปัจจุบัน ที่ทำให้ชั้นเรียนเดิมๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

 

ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนจากหลายพื้นที่ล้วนมีศักยภาพ แม้จะเป็นต่างจังหวัดหรือกระทั่งพื้นที่ห่างไกล พวกเขาแค่ต้องการการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ความสามารถเท่านั้นเอง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising