×

กกต. เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือน พ.ค. 65 ภูมิใจไทยรับมากสุด 52 ล้านบาท ตามด้วยไทยสร้างไทยและประชาธิปัตย์

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2022
 • LOADING...
เงินบริจาคพรรคการเมือง

วันนี้ (29 กรกฎาคม) เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีพรรคที่ได้รับเงินบริจาคยอด 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 20 พรรค ดังนี้

 

 1. พรรคภูมิใจไทย 52,039,850 บาท
 2. พรรคไทยสร้างไทย 30,200,100 บาท
 3. พรรคประชาธิปัตย์ 14,193,000 บาท
 4. พรรคเพื่อไทย 12,010,000 บาท
 5. พรรคชาติไทยพัฒนา 6,005,000 บาท
 6. พรรคก้าวไกล 5,001,695.05 บาท
 7. พรรคเศรษฐกิจไทย 1,000,000 บาท
 8. พรรคประชาชาติ 350,000 บาท
 9. พรรคเส้นทางใหม่ 300,000 บาท
 10. พรรคมิติใหม่ 269,500 บาท
 11. พรรคไทยศรีวิไลย์ 200,000 บาท
 12. พรรครวมไทยสร้างชาติ 150,000 บาท
 13. พรรคเสรีรวมไทย 140,000 บาท
 14. พรรคทางเลือกใหม่ 100,000 บาท
 15. พรรคไทยภักดี 50,000 บาท
 16. พรรคสร้างอนาคตไทย 30,000 บาท
 17. พรรคภราดรภาพ 30,000 บาท
 18. พลังปวงชนไทย 26,240 บาท
 19. พรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท
 20. พรรคประชากรไทย 10,000 บาท

 

สำหรับข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมืองในเดือนพฤษภาคมที่น่าสนใจนั้น มีดังนี้

 

พรรคภูมิใจไทย 

 • ภัสร์วรัชญ์ อร่ามแสงเทียน บริจาค 9,999,900 บาท
 • กฤษณ์ และ กานต์ พรพิไลลักษณ์ บริจาคคนละ 5,000,000 บาท
 • บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด บริจาค 7,200,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น บริจาค 5,997,000 บาท
 • บริษัท 555 ซีเมนต์ จำกัด บริจาค 4,997,500 บาท
 • บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาค 4,990,500 บาท
 • บริษัท ทองสิทธิ จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริภัทร บริจาค 1,000,000 บาท

 

พรรคประชาธิปัตย์

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช บริจาค 4,000,000 บาท
 • จีระศักดิ์ โกมุทกุล บริจาค 2 ยอด ยอดละ 2,000,000 บาท
 • อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ บริจาค 1,600,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณคภัค ดีเวลล็อปเม้นท์ บริจาค 2,000,000 บาท
 • บริษัท กะรน เอนเจล จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท
 • บริษัท แกรนด์ วานิช จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท

 

พรรคเพื่อไทย 

 • วิฑูรย์ พัฒนชัยกุล บริจาค 5,000,000 บาท
 • พชร นริพทะพันธุ์ บริจาค 4,000,000 บาท
 • พิชัย นริพทะพันธุ์ บริจาค 3,000,000 บาท

 

พรรคก้าวไกล

 • อนันต์ ชัยสุริยเทพกุล บริจาค 1,500,000 บาท
 • ศักดิ์พล จงประวัติสกุล บริจาค 1,000,000 บาท

 

พรรคไทยสร้างไทย

 • ภาวิตา ลี้สกุล บริจาค 9,990,000 บาท
 • ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ บริจาค 5,000,000 บาท
 • อมฤทธิ์ ปั้นศิริ บริจาค 5,000,000 บาท
 • วิเชียร สวาทยานนท์ บริจาค 3,000,000 บาท
 • โกวิท ธัญญรัตตกุล บริจาค 2,000,000 บาท
 • ถนอมจิต เพราะสุนทร บริจาค 1,500,000 บาท
 • นงเยาว์ และ อำนาจ โตวชิรกุล บริจาคคนละ 1,000,000 บาท

 

พรรคชาติไทยพัฒนา

 • โรงสีเอกไรซ์ จำกัด บริจาค 3,000,000 บาท
 • บริษัท โรงสี อ. การเกษตร 2011 จำกัด บริจาค 3,000,000 บาท

 

อ้างอิง: 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising