×

กกต. เห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 400 คนทั่วประเทศแล้ว อีสานมี ส.ส. มากสุด 132 คน พบ 4 จังหวัด มี ส.ส. ได้คนเดียว

โดย THE STANDARD TEAM
30.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (30 มกราคม) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าว เรื่อง การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งว่า 

 

วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณากำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 66,040,475 คน จึงมีจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยประมาณ 165,226 คน ต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน และเสนอร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอทั้ง 2 เรื่อง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

 

สำหรับ ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต ประกอบด้วย จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม ระนอง ตราด สิงห์บุรี

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด ประกอบด้วย สตูล พังงา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ชัยนาท อุทัยธานี อ่างทอง นครนายก อำนาจเจริญ มุกดาหาร

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ยะลา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ยโสธร หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ปัตตานี ตรัง ลำปาง สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร ลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา เลย นครพนม

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด ประกอบด้วย นราธิวาส พิษณุโลก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี ชัยภูมิ สกลนคร

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เชียงราย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา ศรีสะเกษ อุดรธานี

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี บุรีรัมย์ 

 

จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน 3 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น 

 

ส่วนจังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด คือ นครราชสีมา และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากจำนวน ส.ส. ดังกล่าวส่งผลให้ภาคกลางมี ส.ส. รวม 122 คน ภาคเหนือมี ส.ส. 39 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน และภาคใต้มี ส.ส. 58 คน 

 

ทั้งนี้ หลัง กกต. ประกาศจำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะมีการนำข้อมูลจำนวนประชากรแต่ละจังหวัดไปพิจารณา และปรับปรุงรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบที่มีการดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลเสนอให้ กกต. พิจารณาตัดสิน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising