×

กกต. ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม สส. เขต 3 จังหวัดระยอง เป็น 10 ก.ย. ทดแทน สส. ก้าวไกลที่ลาออก

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2023
  • LOADING...
เลือกตั้งซ่อม ระยอง เขต 3

วันนี้ (11 สิงหาคม) มีรายงานว่า อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นครชัย ขุนณรงค์ อดีต สส. พรรคก้าวไกล ลาออก

 

โดยพระราชกฤษฎีกาประกาศให้วันที่ 10 กันยายน 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และให้มีการรับสมัครในวันที่ 15-19 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตกำหนด

 

โดยผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ต้องมีคำรับรองว่า ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

 

หลักฐานการเสียภาษีปีภาษี 2563, 2564 และ 2565 ของผู้สมัคร, รูปถ่ายหน้าตรง, เอกสารสรุปประวัติของผู้สมัคร, หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม, หลักฐานว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา

 

หลักฐานว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ลงสมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising