×

เลือกตั้ง 2566 : กกต. เตรียมประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ก้าวไกล ส.ส. เหลือ 151 คน ตามมาด้วยเพื่อไทย 141 คน

โดย THE STANDARD TEAM
24.05.2023
 • LOADING...

วันนี้ (24 พฤษภาคม) มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครบทั้ง 400 เขตแล้ว และเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 

 

โดยพบว่าจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71

 

โดยการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมี 

 

 • บัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 
 • บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.69 
 • บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19  

 

ซึ่งผลการนับคะแนนพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. 112 คน พรรคก้าวไกล ได้ ส.ส. 112 คน พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส. 68 คน พรรคพลังประชารัฐได้ ส.ส. 39 คน พรรครวมไทยสร้างชาติได้ ส.ส. 23 คน พรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. 22 คน พรรคชาติไทยพัฒนาได้ ส.ส. 9 คน พรรคประชาชาติได้ ส.ส. 7 คน พรรคไทยสร้างไทยได้ ส.ส. 5 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ ส.ส. 2 คน และพรรคชาติพัฒนากล้าได้ ส.ส. 1 คน 

 

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมี

 

 • บัตรดี 37,522,746 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.96  
 • บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 
 • บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22  

 

โดยผลการคิดคำนวณคะแนนค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง ประกอบด้วย

 

 1. พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ ส.ส. 39 คน 
 2. พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ ส.ส. 29 คน
 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ ส.ส. 13 คน
 4. พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ ส.ส.3 คน
 5. พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ ส.ส. 3 คน 
 6. พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ ส.ส. 2 คน 
 7. พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 8. พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 9. พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 10. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน  
 11. พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 12. พรรคชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 13. พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 14. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 15. พรรคเป็นธรรม ได้คะแนน 184,817 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน  
 16. พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 17. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 

 

ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ECT Report แสดงจำนวนว่าพรรคก้าวไกลได้ 113 ที่นั่ง และพรรคภูมิใจไทยได้ 67 ที่นั่งนั้น เนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรียังไม่สมบูรณ์ 

 

โดยจากรายงานประกาศ กกต. ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/1) นั้นพบว่า สฤษดิ์ บุตรเนียร จากพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ทำให้จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลคือ 112 ที่นั่ง และพรรคภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง  

 

ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเพียงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น ยังไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ กกต. 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวน ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแล้ว 

 

พรรคก้าวไกล ได้ ส.ส. รวม 151 คน

พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. รวม 141 คน

พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส. รวม 71 คน 

พรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส. รวม 40 คน 

พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ ส.ส. รวม 36 คน 

พรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส. รวม 25 คน  

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ ส.ส. รวม 10 คน 

พรรคประชาชาติ ได้ ส.ส. รวม 9 คน 

พรรคไทยสร้างไทย ได้ ส.ส. รวม 6 คน 

พรรคชาติพัฒนากล้า ได้ ส.ส. รวม 2 คน 

พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ ส.ส. รวม 2 คน 

พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคเป็นธรรม พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้ ส.ส. พรรคละ 1 คน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising