×

กกต. ชงสำนักงบฯ ขอ 5 พันล้าน จัดเลือกตั้ง ส.ส. วาง 3 โมเดลแบ่ง 400 เขต พร้อมจัดติวเข้ม จนท.- เร่งพัฒนาแอป

โดย THE STANDARD TEAM
31.12.2022
  • LOADING...
อิทธิพร บุญประคอง

วันนี้ (31 ธันวาคม) อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในปี 2566 ว่า กกต. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นไว้แล้ว โดยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับแก้ไข) มีผลใช้บังคับ กกต. จะเร่งพิจารณาออกระเบียบและประกาศที่สืบเนื่องจาก พ.ร.ป. ทั้งสองฉบับ ทั้งเรื่องวิธีการสรรหาผู้สมัครไพรมารีโหวต และการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รวมทั้งการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทางสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด (กกต.จว.) เตรียมจัดทำเขตเลือกตั้งตามรูปแบบไว้แล้วอย่างน้อย 3 รูปแบบ โดยยึดตามจำนวนประชากรปี 2564 แต่หากช่วงต้นปีหน้ามีการประกาศจำนวนประชากรปี 2565 จะต้องมีการคำนวณจำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัดใหม่ และดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ส.ส. ใหม่ แต่คาดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก

 

อิทธิพรกล่าวถึงความพร้อมของสำนักงาน กกต. ว่า ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จว.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนงานจัดการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในรายละเอียดแล้วสองครั้งเมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 สำหรับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง และบุคลากรอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินการ

 

นอกจากนี้ กกต. ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันฉลาดเลือก Smart Vote เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีสิทธิลงคะแนน ข้อมูลผู้สมัคร ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แยกตามเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ แยกตามพรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้อมูลของพรรคการเมือง เป็นต้น

 

อิทธิพรกล่าวต่อว่า สำหรับงบประมาณจัดการเลือกตั้งได้จัดทำคำขอต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอคำขอไปประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ปี 2562 กกต. ของบไปประมาณ 4,200 ล้านบาท สาเหตุที่มากกว่าเดิมเนื่องจากเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก 350 เขตเลือกตั้ง เป็น 400 เขตเลือกตั้ง และใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมทั้งจำนวนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพิ่มขึ้นจากหน่วยละ 5 คน เป็นหน่วยละ 9 คน 

 

นอกจากนี้ ในส่วนของการสืบสวนไต่สวนการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ทาง กกต. ได้เตรียมการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด และชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ในทุกพื้นที่ รวมทั้งมีชุดปฏิบัติการข่าวทำหน้าที่สืบสวนหาข่าวในพื้นที่อยู่โดยตลอด โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งหากการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิด จะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่ระเบียบกำหนด และหากบุคคลนั้นถูกข่มขู่ หรือคุกคาม ทาง กกต. ได้มีมาตรการคุ้มครองพยานให้ด้วย ดังนั้น ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า กกต. ได้เตรียมความพร้อม และมีแผนสำหรับรองรับสถานการณ์ไว้แล้ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising