×

เลือกตั้ง 2566 : กกต. แจง เหตุสำรองบัตรเลือกตั้งเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องพิมพ์ทั้งเล่ม แยกใบไม่ได้

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2023
  • LOADING...

วันนี้ (5 พฤษภาคม) แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาฯ กกต.) โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงประเด็นเรื่องการจัดพิมพ์และการสำรองบัตรเลือกตั้ง 

 

โดยระบุว่า จำนวนบัตรเลือกตั้งและการสำรองบัตร หลักการในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งคือ ต้องมีบัตรเพียงพอ ไม่ว่าจะมีเหตุหรือกรณีใดๆ ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิภายหลังการเพิ่มชื่อและถอนชื่อแล้วจำนวน 52,239,354 คน 

 

บัตรที่พิมพ์จำนวน 57,200,000 บัตร (จำนวน 2,860,000 เล่ม เล่มละ 20 บัตร) จึงมีบัตรสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งจำนวน 4,960,646 บัตร ซึ่งบัตรที่สำรอง 4 ล้านกว่าฉบับดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ

 

  1. แจกจ่ายให้ทุกหน่วยเลือกตั้งสำรอง 1 เล่ม เพราะการจ่ายบัตรจ่ายเป็นเล่ม ไม่ได้จ่ายเป็นฉบับ หน่วยเลือกตั้งมีอยู่ประมาณ 100,000 หน่วย (หน่วยปกติและหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพ) ใช้บัตรไปเพื่อการนี้จำนวน 2,000,000 บัตร

 

  1. สำรองให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งสำหรับกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ที่สามารถเพิ่มชื่อลงคะแนนในหน่วยที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวนหน่วยละ 9 คน สำหรับหน่วยปกติผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 800 คน และบางหน่วยอาจมี กปน. มากกว่า 9 คน ถ้าในหน่วยนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 800 คน

 

โดยที่เกินมาทุก 100 คน จะมี กปน. เพิ่มได้อีกหน่วยละ 1 คน หรือถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินมา 400 คน ก็สามารถเพิ่ม กปน. ได้อีก 1 ชุด คือ 9 คน หรือ กปน. สำหรับหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ มี กปน. หน่วยละ 12 คน และทุกหน่วยเลือกตั้งยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกหน่วยละ 2 คน ซึ่งมีประมาณ 100,000 หน่วย ใช้ไปเพื่อการนี้จำนวน 2,000,000 บัตร

 

  1. เหลืออีก 900,000 กว่าบัตร ส่วนหนึ่งใช้ลักษณะเดียวกันสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

  1. ที่เหลือจากข้อ 3 นำมาสำรองสำหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น เช่น กรณีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ซูดาน ที่มีเหตุจลาจล ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 94 คน จ่ายบัตรเต็มเล่มไป 5 เล่ม 100 บัตร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลับมาเมืองไทย ก็ต้องจัดสรรบัตรสำรองให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับบุคคลดังกล่าวได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นต้น
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising