×

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-SETESG ชูจุดเด่นเน้นสร้างการเติบโตเงินลงทุนแบบยั่งยืนในระยะยาว ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท เปิดขายตั้งแต่วันนี้ – 18 ธ.ค. นี้

14.12.2023
  • LOADING...
บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-SETESG

ช่วงเข้าใกล้ส่งท้ายปีถือเป็นช่วงเทศกาลที่เกือบทุกคนที่มีเงินได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนที่สามารถมาช่วยบริหารภาษี

 

ล่าสุดมีกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ Thai ESG ออกมา ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในประเทศในสินทรัพย์ เช่น หุ้นหรือตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อความยั่งยืน โดยไม่มีกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ โดยสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี หรือเป็นวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากเดิมอีก 100,000 บาท ซึ่งไม่รวมกองทุนเกษียณอายุอื่นๆ 

 

บลจ.อีสท์สปริง มีนโยบายสนับสนุนด้านความยั่งยืนของประเทศจึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) 

 

โดยมีให้เลือก 2 Class ให้เลือกลงทุนคือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-ThaiESG-A) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล (ES-SETESG-ThaiESG-D) ตั้งแต่วันนี้ – 18 ธันวาคม 2566 นี้

 

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-ThaiESG-A) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล (ES-SETESG-ThaiESG-D) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะลงทุนเชิงรับ (Passive Management) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงตามดัชนี SETESG Index  

 

จุดเด่นกองทุน ESSETESG 

 

สำหรับจุดเด่นของกองทุนอีสท์สปริง SETESG ทั้งชนิด ES-SETESG-ThaiESG-A และ ES-SETESG-ThaiESG-D คือการเติบโตของเงินลงทุนอย่างยั่งยืนจากการบริหารจัดการ ESG ที่ดี โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำ มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเพียง 0.5% 

 

อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือครองเป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป สามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 30% ของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมกองทุนอื่นๆ หรือการประกันชีวิตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนดังกล่าวจึงเหมาะกับผู้ลงทุนระยะยาว

 

 

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนทั้งชนิด ES-SETESG-THAIESG-A และ ES-SETESG-THAIESG-D ยอดเงินลงทุนทุกๆ 50,000 บาท รับสิทธิพิเศษเป็นหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) มูลค่า 100 บาท จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือ โทร. 1725 ในวันและเวลาทำการ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว และควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising