×

อีสานโพลเผย ถ้าเลือกตั้งใหม่คนอีสานเลือก ‘สุดารัตน์-พิธา’ เป็นนายกฯ ให้ประยุทธ์สอบตกด้านเศรษฐกิจ คะแนนต่ำสุดเท่าที่เคยสำรวจมา

โดย THE STANDARD TEAM
07.10.2021
 • LOADING...
E-Saan Poll

วันนี้ (6 ตุลาคม) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่องดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 

 

ผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) เท่ากับ 30.2 เต็ม 100 อยู่ในระดับแย่ และคาดว่าไตรมาส 4/2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) จะเท่ากับ 30.7 ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับแย่ ความมั่นใจในการซื้อของมูลค่าสูงอยู่ในระดับต่ำ ในส่วนคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 20.3 เต็ม 100 คะแนน ภาพรวมของรัฐบาลได้ 19.3 ต่ำสุดเท่าที่เคยสำรวจมา เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาโควิดและเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้หากมีเลือกตั้งใหม่กลุ่มตัวอย่างในภาคอีสานต้องการคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นนายกฯ เพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจมากที่สุด ตามมาติดๆ ด้วย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขณะที่พรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอีสานยังเป็นพรรคเพื่อไทย ตามมาด้วยพรรคก้าวไกล พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย และพรรคไทยสร้างไทย

 

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2564 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,110 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งค่าดัชนีมีค่าระหว่าง 0-100 หากดัชนีอยู่ระหว่าง 0-19.9 คือแย่มาก ระหว่าง 20-39.9 คือแย่ ระหว่าง 40-59.9 คือปานกลาง/พอใช้ ระหว่าง 60-79.9 คือดี และระหว่าง 80-100 คือดีมาก 

 

ดัชนีไตรมาส 3/2564 มีรายละเอียดดังนี้

 

 1. ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 34.8 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสานอยู่ในระดับแย่ 
 2. ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 28.1 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสานอยู่ในระดับแย่
 3. ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 31.9 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสานอยู่ในระดับแย่
 4. ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 25.9 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูงอยู่ในระดับแย่
 5. ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 30.2 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวมอยู่ในระดับแย่ และแย่กว่าไตรมาส 3/2564 ซึ่งมีค่าดัชนี 31.6 

 

ดัชนีคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 มีรายละเอียดดังนี้

 1. ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 34.8 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสานจะอยู่ในระดับแย่
 2. ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่คาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 29.5 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสานจะอยู่ในระดับแย่ 
 3. ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้คาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 31.8 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสานจะอยู่ในระดับแย่ 
 4. ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 26.6 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูงจะอยู่ในระดับแย่ 
 5. ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานคาดการณ์ไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 30.7 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวมจะอยู่ในระดับแย่ และจะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 ซึ่งมีค่าดัชนี 30.2

 

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมาพบว่า ได้คะแนนเพียง 20.3 เต็ม 100 ต่ำที่สุดตั้งแต่ทำการสำรวจมา เช่นเดียวกับไตรมาส 2/2564 เนื่องจากในไตรมาส 3/2564 การระบาดของโรคโควิดอยู่ในระดับที่น่ากังวลและยังไม่คลี่คลาย และครัวเรือนอีสานได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก และการเยียวยาของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อผลกระทบที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคอีสานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมาได้คะแนนเพียง 19.3 เต็ม 100 ต่ำที่สุดตั้งแต่ทำการสำรวจมา เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาโรคโควิด และการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 

 

เมื่อสอบถามต่อว่า “ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ” พบว่า 

 • อันดับหนึ่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 24.0 
 • รองลงมา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 23.0 
 • ตามมาด้วยหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 22.1 
 • พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 14.6 
 • อนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 7.8 
 • อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 2.7 
 • พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 2.1 
 • จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 0.4 
 • และอื่นๆ ร้อยละ 3.3

 

เมื่อสอบถามว่า “ถ้าเลือกตั้ง ส.ส. วันนี้ ท่านมีแนวโน้มจะลงคะแนนให้พรรคใด” พบว่า อันดับหนึ่ง พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 34.7 รองลงมาพรรคก้าวไกล ร้อยละ 21.7 ตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 14.9 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 12.4 พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 10.8 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 2.8 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 2.1 และอื่นๆ ร้อยละ 0.6

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising