×

‘ดอน ปรมัตถ์วินัย’ ยังเป็น รมว. ต่างประเทศ มติศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากชี้ภรรยาโอนหุ้นตามกำหนด

โดย THE STANDARD TEAM
31.10.2018
  • LOADING...

วันนี้ (31 ต.ค.) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิ้นสุดลง จากเหตุ นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภรรยานายดอนถือครองหุ้นเกิน 5% ในบริษัท ปานะวงศ์ จำกัด และบริษัท ปานะวงศ์ รีแอลที จำกัด หรือไม่

 

โดยวันนี้ นายดอนเดินทางมาฟังคำวินิจฉัยด้วยตนเอง โดยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

 

ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187

 

เนื่องจากเห็นว่าคู่สมรสได้มีการโอนหุ้นให้แก่บุคคลอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายในเวลา 30 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว ทำให้เหลือหุ้นที่ถือครองไม่เกินร้อยละ 5 จึงไม่เป็นเหตุให้การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายดอนต้องสิ้นสุดลง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising