×

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผย วัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มาตรฐาน

โดย THE STANDARD TEAM
27.04.2021
  • LOADING...
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผย วัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มาตรฐาน

วันนี้ (27 เมษายน) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ที่ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบ Viral Vector จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ได้นำส่งตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้ดำเนินการทดลองผลิตเสมือนจริง เพื่อทดสอบความสม่ำเสมอในการผลิต จำนวน 5 รุ่นการผลิต ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุทำการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า วัคซีนทั้ง 5 รุ่น ให้ผลผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนไว้ทุกรายการทดสอบ (Full Tests) ทั้งการทดสอบความเป็นเอกลักษณ์ ความแรง ความปลอดภัย และการตรวจทางเคมี-ฟิสิกส์  โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองรุ่นการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 AstraZeneca ที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ต่อไป  

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่โรงงานของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้รับการอนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้าในประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการที่บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จะสามารถผลิตและส่งมอบวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca ในประเทศไทยได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และสามารถขอการรับรองรุ่นการผลิตกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้โดยตรง ในนามวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อควบคุมป้องกันโรคในประเทศ และยังสามารถส่งออกวัคซีนให้กับประเทศในภูมิภาคต่อไปได้ด้วย ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชากรโลก

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising