×

กรมวิทย์ฯ ตรวจพบยาเสียสาวตัวใหม่ ‘ฟลูอัลปราโซแลม’ ครั้งแรกของประเทศ อยู่ในรูปแบบยาเม็ดอีริมิน 5

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2023
  • LOADING...
ยาฟลูอัลปราโซแลม

วันนี้ (30 สิงหาคม) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด และ วราพร ชลอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา แถลงข่าวประเด็นตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ (ฟลูอัลปราโซแลม)

 

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับของกลางเพื่อตรวจวิเคราะห์ มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งพิมพ์เลข 5 อีกด้านหนึ่งพิมพ์สัญลักษณ์บนแผงว่า อีริมิน 5 (erimin-5)

 

โดยตรวจพบตัวยาฟลูอัลปราโซแลม (Flualprazolam) ซึ่งเป็นยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ (Benzodiazepines) ชนิดใหม่ ที่ยังไม่เคยตรวจพบมาก่อนในประเทศไทย จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 

 

ทั้งนี้ ยาเม็ดอีริมิน 5 โดยปกติมีส่วนประกอบของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ชื่อไนเมตาซีแพม (Nimetazepam) มีขนาดยา 5 มิลลิกรัม จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2 ปัจจุบันไม่มีการจำหน่ายในประเทศไทย มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดและพบระบาดมากใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ระยะหลังพบการระบาดของยาอีริมินปลอมเพิ่มมากขึ้น โดยการใส่หรือผสมยาหรือวัตถุออกฤทธิ์ตัวอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย 

 

จากรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง erimin-5 ตั้งแต่ปี 2556 ตรวจพบ Nimetazepam, Nitrazepam, Phenazepam, Diazepam, Clozapine และ Etizolam ดังนั้นการตรวจพบตัวยาฟลูอัลปราโซแลมจึงเป็นการตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมีการตรวจพบตั้งแต่ปี 2564 

 

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวยาฟลูอัลปราโซแลมในของกลางยาเม็ด erimin-5 ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography – Mass Spectrometry (LCMS), Gas Chromatography-Mass Spectrometry; (GCMS), Thin Layer Chromatography (TLC) และ UV-VIS Spectrophotometer โดยเปรียบเทียบตัวอย่างกับสารมาตรฐานฟลูอัลปราโซแลม

 

นพ.ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ฟลูอัลปราโซแลมเป็นยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น (Synthetic Benzodiazepines) มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับอัลปราโซแลม (Alprazolam) แตกต่างกันที่ฟลูอัลปราโซแลมมีอะตอมของฟลูออรีนอยู่ในโครงสร้าง ทั้งนี้ ฟลูอัลปราโซแลมจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 มีการออกฤทธิ์คล้ายกับยานอนหลับตัวอื่นในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ โดยออกฤทธิ์คลายความวิตกกังวลและทำให้ง่วงนอน 

 

เนื่องจากฟลูอัลปราโซแลมไม่มีการใช้เป็นยาในมนุษย์ จึงไม่พบการศึกษาวิจัยทางคลินิกของตัวยา แต่จากโครงสร้างทางเคมี คาดว่าฟลูอัลปราโซแลมออกฤทธิ์ภายใน 10-30 นาทีหลังการรับประทาน และออกฤทธิ์นาน 6-14 ชั่วโมง เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่ชัดเจน 

 

ดังนั้นการใช้หรือเสพตัวยาฟลูอัลปราโซแลมจึงเป็นความเสี่ยงต่อผู้เสพที่อาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และควบคุมการแพร่ระบาดของยาดังกล่าวต่อไป

 

“ยาฟลูอัลปราโซแลมตัวนี้ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน ต้องระมัดระวังกันมาก โดยให้ระวังตัว อย่าดื่มเครื่องดื่มจากคนไม่รู้จักหรือคนที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะไม่ใช่แค่หลับ แต่จะอันตรายต่อชีวิต ซึ่งสารตัวนี้เป็นสารตัวแรกที่เราเจอในประเทศไทย จากนี้เราจะนำข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” นพ.ศุภกิจ กล่าว  

 

มีรายงานว่าสำหรับยากลุ่มนี้เป็นที่รู้จักในวงการ เรียกว่า ยาเสียสาว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising