×

‘ศึกซักฟอก ชี้ชะตาประยุทธ์’ ฝ่ายค้านล็อกเป้าถล่ม 4 วัน รวม 63 ชั่วโมง อภิปราย 19-22 ก.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
06.07.2022
  • LOADING...
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ

วันนี้ (6 กรกฎาคม) สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิป 3 ฝ่าย ถึงกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีขึ้นทั้งหมด 4 วัน 

 

โดยฝ่ายค้านได้รับการจัดสรรเวลาทั้งหมด 45 ชั่วโมง และอีก 18 ชั่วโมงเป็นเวลาของคณะรัฐมนตรี, ส.ส. รัฐบาล และประธานในที่ประชุม โดยการอภิปรายจะเริ่มขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม ไปจนถึง 22 กรกฎาคมนี้ และจะลงมติในวันถัดไปคือ วันที่ 23 กรกฎาคม โดยการอภิปรายจะเริ่มที่เวลา 08.30-00.30 น. ยกเว้นวันอภิปรายวันสุดท้าย จะพยายามอภิปรายให้จบไม่เกินเวลา 00.00 น. 

 

ขณะที่แนวทางการอภิปรายของฝ่ายค้านในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ

 

  1. อภิปรายมุ่งไปที่รัฐมนตรีเพียงคนเดียว 
  2. อภิปรายนายกรัฐมนตรีและพ่วงไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีก 1 คน
  3. อภิปรายนายกรัฐมนตรีและพ่วงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีก 2 คน 

   

นอกจากนั้นสุทินกล่าวว่า ในแต่ละวันจะต้องบริหารเวลาให้สมดุล โดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาอย่างน้อย 11 ชั่วโมงต่อวัน และฝ่ายรัฐบาลจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีใช้เวลารวมตอบคำถามวันสุดท้ายเพียงวันเดียว ซึ่งจะทำให้เวลาไม่กระจาย บริหารยาก

 

อย่างไรก็ตาม กรอบการจัดสรรเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก แม้ฝ่ายค้านจะไม่ได้รับการจัดสรรเวลา 5 วันตามที่ขอไว้ แต่ได้รับการจัดสรรเวลาที่ 45 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเวลาที่ฝ่ายค้านต้องการ

 

ทั้งนี้ กรอบเวลาดังกล่าวได้เผื่อเวลาไว้สำหรับความเสี่ยงที่ฝ่ายรัฐบาลจะประท้วงหรือเตะถ่วงการอภิปรายหรือไม่ สุทินกล่าวว่า การประท้วงถือเป็นเรื่องปกติ ผู้ใดประท้วงก็ให้หักเวลาของฝ่ายนั้น โดยการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลได้รับการจัดสรรเวลาเพียง 18 ชั่วโมง ถือเป็นเวลาที่ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่ผ่านมา หากทางนั้นจะประท้วงจะต้องคิดถึงเวลาที่มีอยู่ จะต้องจัดสรรให้ได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising