×

แรงงาน-คลัง หารือเปิดช่องผู้ประกันตนกู้จากเงินกองทุนประกันสังคม 1.8 ล้านล้าน แต่ต้องรอแก้ พ.ร.บ. ก่อน

23.02.2021
  • LOADING...
ผู้ประกันตน

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) กระทรวงการคลังเข้าหารือกับกระทรวงการคลังในกรณีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะสามารถกู้ยืมจากเงินกองทุนประกันสังคมอย่างไร โดยปัจจุบันมีเม็ดเงินราว 2.2 ล้านล้านบาทที่กระทรวงแรงงานถืออยู่ โดยแบ่งเป็นกองทุนชราภาพ (1.8 ล้านล้านบาท)

 

ทั้งนี้หากต้องการปรับให้ผู้ประกันตนกู้เงินจากเงินสมทบของตนทางกระทรวงแรงงานต้องมีการยื่นแก้ พ.ร.บ. ประกันสังคม ซึ่งสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะนำเข้าทำประชาพิจารณ์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอาจต้องใช่เวลาราว 1-2 ปี ซึ่งอาจรวมถึงการแก้เรื่องเงินคืนสิทธิ์ก่อนช่วงอายุเดิมที่กำหนดไว้ หรือการทำโรงพยาบาลต้นแบประกันสังคม

 

“การจะให้ผู้ประกันตนกู้เงินในกองทุนได้ ยังติดเงื่อนไขตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม คือเราต้องเป็นสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงต้องมีการแก้กฎหมาย แต่ก็ดูอยู่หลายโมเดล เช่น การตั้งธนาคาร หรือคล้ายกับสหกรณ์ ซึ่งอาจต้องดูอายุงานประกอบ และต้องอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)”

 

นอกจากนี้ยังหารือเรื่อง ม.33 เรารักกันที่เริ่มเปิดลงทะเบียนแล้ว และเตรียมแผนสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีมือถือที่มีราว 2-3 แสนคน หรือคิดเป็น 2% จากผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมราว 9 ล้านคน โดยจะร่วมกับบริษัทเอกชน ธนาคากรงุไทยในการลงทะเบียน 

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน แล้วราว 80% และจากเดิมที่จะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ช่วง 15 กุมภาพันธ์-21 มีนาคม 2564 หลังการพูดคุยกับธนาคารกรุงไทยจะเลื่อนวันที่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึง 12 เมษายน 2564

นอกจากนี้คาดว่าเม็ดเงินจากโครงการ ม.33 เรารักกัน ราว 37,000 ล้านบาทจะสามารถหมุนในเศรษฐกิจไทยได้ต่อเนื่องเพราะไม่ใช่เงินสด ดังนั้นคนต้องนำมาใช้จ่าย

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories