×

ปภ. รายงานน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประชาชน 12,469 ครัวเรือนยังเดือดร้อน เร่งประสานให้ความช่วยเหลือ

โดย THE STANDARD TEAM
31.12.2023
  • LOADING...
น้ำท่วม

วันนี้ (31 ธันวาคม) ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2566 มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 34 อำเภอ 196 ตำบล 1,324 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 109,282 ครัวเรือน 

 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้รวม 3 จังหวัด 10 อำเภอ 36 ตำบล 106 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,469 ครัวเรือน 

 

  1. ปัตตานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอหนองจิก และอำเภอสายบุรี รวม 27 ตำบล 84 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10,710 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  2. นราธิวาส เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 7 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,653 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
  3. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอรามัน รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 106 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

 

สำหรับภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา, เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 18 ภูเก็ต รวมถึงประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน 

 

พร้อมทั้งได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล, เครื่องสูบน้ำ, รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย, รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย, รถผลิตน้ำดื่ม, รถขุดตักไฮดรอลิก และเรือท้องแบน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยการระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising