×

พม. เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับกลุ่มคนพิการในพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมส่งรายชื่อประสาน สธ.

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2021
  • LOADING...
คนพิการ วัคซีนโควิด

วันนี้ (30 พฤษภาคม) สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความสำคัญของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับคนพิการรอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2564 สำหรับคนพิการทุกประเภทที่มีอายุ 18-59 ปี พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยจะรวบรวมรายชื่อคนพิการเพื่อส่งต่อให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ส่วนมาตรการดูแลช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวในภาวะวิกฤตโควิด-19 ทาง พม. ได้บูรณาการขับเคลื่อนงานกับองค์กรด้านคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งทีม ‘เรามีเรา’ โดยการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 และแอปพลิเคชัน TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ  

 

สราญภัทร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ทาง พม. ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ในกลุ่มคนพิการที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ให้มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เริ่มเปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ 

 

อย่างไรก็ตาม คนพิการที่เคยลงทะเบียนในแบบสำรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก คนพิการที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising