×

สภาจับมือไมโครซอฟท์ ขับเคลื่อน Digital Parliament ให้ทุกภาคส่วนใช้ประชุมออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (19 มีนาคม) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการสื่อสาร การประชุม การปรึกษาหารือ การเรียนการสอน และการอบรมต่างๆ ส่งผลกับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง

 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนฯ ที่มี ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน ได้ประสานกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีและโปรแกรมการสื่อสารรูปแบบออนไลน์ เพื่อขอความร่วมมือที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ขับเคลื่อนไปสู่ Digital Parliament อย่างเป็นรูปธรรม

 

ธณิกานต์กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนฯ มีภารกิจหลักที่จะพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนสู่ความเป็น Active Tech Citizen โดยช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้นำเทคโนโลยีมาใช้ขยายความสามารถในการบริหารจัดการผ่านการประชุมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ คนไทยจะได้เพิ่มทักษะสู่ Digital Citizen ขอขอบคุณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีน้ำใจเสนอแพลตฟอร์ม Microsoft TEAMS ให้รัฐสภา สถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคนได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่จะร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

 

“โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ นี้จะนำร่องการใช้งานจริงเป็นคณะแรกผ่านแพลตฟอร์ม Microsoft TEAMS ซึ่งกรรมาธิการทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ และจะนำเสนอประธานสภาพิจารณารูปแบบการประชุมนี้ การทำงานของคณะกรรมาธิการทุกคณะจะได้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาไปสู่การเป็น Digital Parliament ที่ทันยุคทันสมัย” ธณิกานต์กล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories