×

ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราภาษีน้ำมันดีเซลใหม่ ลดทันที 2 บาท/ลิตร มีผลบังคับใช้ 20 ก.ย. – 31 ธ.ค. 66

โดย THE STANDARD TEAM
20.09.2023
  • LOADING...

วันนี้ (20 กันยายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2566 ลงนามโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวคือ การปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2 บาท/ลิตร ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 31 ธันวาคม 2566

 

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ในท้ายประกาศว่า โดยที่น้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนในภาคธุรกิจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising