×

กรมควบคุมมลพิษ พัฒนาระบบคาดการณ์มลพิษ สร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
18.07.2019
  • LOADING...

ประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้พัฒนา ‘ระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศ’ ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่เป้าหมาย อย่างพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพมหานครอย่างแม่นยำมากขึ้น 

 

โดยระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านการกระจายตัวมลพิษอากาศ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านสภาพอุตุนิยมวิทยาและชั้นบรรยากาศ ที่พัฒนาโดยองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา และองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ปัจจุบันระบบดังกล่าวใช้สนับสนุนการคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศที่แม่นยำสูงสุดได้ไม่เกิน 3 วัน ในพื้นที่ต่างๆ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ สามารถคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่และการเคลื่อนตัวของมลพิษข้ามแดน พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี สามารถประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษภายในพื้นที่ และสุดท้ายพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง สามารถประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่ (Carrying Capacity) โดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 

ที่สำคัญยังสามารถใช้สนับสนุนการประเมินสถานการณ์ที่เกิดจากกรณีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการรับมืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และใช้ประเมินสถานการณ์กรณีร้องเรียนปัญหามลพิษทางอากาศ 

 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวย้ำว่า คพ. ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประมวลผล (ระบบคอมพิวเตอร์) สำหรับการพยากรณ์ให้สามารถทำนายผลได้ล่วงหน้าจากเดิม 3 วันเป็นประมาณ 5-7 วัน และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลต่อไป และให้การจัดการมลพิษทางอากาศประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories